Luftvattenvärmepumpar

Luftvattenvärmepump – kostnadseffektivt val för hus med vattenburen värme

Med hjälp av solenergi skapar en luftvattenvärmepump värme till husets vattenburna system. Den är effektiv nog att värma upp hela huset och ge varmvatten samtidigt som den är energisnål och kan minska uppvärmningskostnaderna betydligt.

Luftvattenvärme är i södra delen av landet ett bra alternativ till bergvärme för dig som vill ha en jämförelsevis billig investering, med smidig montering utan borrning eller grävning i marken. Uppvärmningen är skonsam mot klimatet tack vare att förnybar energi från solen används.

Här berättar vi mer om varför och när en luftvattenvärmepump är en bra uppvärmningsmetod. 

Airx luftvattenvärmepump från IVT

Bekvämt och minimalt med underhåll

Driftsäkerheten och automatiken gör att luftvattenvärmepumpen skapar komfort. Den sköter sig själv och ändrar sin styrka för att alltid hålla den temperatur ni vill ha i byggnaden. För att värmepumpen ska fortsätta vara energisnål, effektiv och hålla så länge som möjligt är det viktigt att den får professionell tillsyn och service årligen. På så vis maximeras dess livstid. Vi kontrollerar enheterna och ger fullständig service vid dessa besök.

Bergvärme brukar generellt sägas vara den uppvärmningsmetod som på sikt ger störst besparing tack vare hur energisnålt och underhållsfritt det är. I södra Sverige är dock luftvattenvärmepumpen nästan i nivå med bergvärme.

Upp till Östergötland är en luftvattenvärmepump i hård konkurrens med bergvärmepumpar, om vi tittar på både energibesparing, komfort och effektivitet. Nackdelen med bergvärme är att den initiala kostnaden för installation och värmepump är relativt dyr.

Luftvattenvärmepumpen å andra sidan är ett jämförelsevis billigt köp. Monteringen kräver inte heller någon ansökan om tillstånd eftersom du slipper borrning eller grävning i marken. Norrut och under riktigt kalla vinterdagar blir luftvattenvärmepumpen dyrare i drift jämfört med bergvärme som håller samma låga energiförbrukning oavsett temperaturen utomhus. Söderut i Sverige däremot kan luftvattenvärme ofta mäta sig med bergvärme och många väljer där luftvattenvärme framför bergvärme.

Det kan löna sig att ersätta en befintlig värmepump även om den verkar fungera. Varför då? De senaste åren har utvecklingen i branschen gjort att värmepumparna blivit betydligt mer energibesparande och samtidigt mer effektiva på att alstra värme. En luftvattenvärmepump är skapad för att ha en livstid på 10 år eller mer och under den tiden ge värme på ett energisnålt och bekvämt sätt.

En värmepump som idag börjar närma sig 10 års ålder eller mer kan dock fungera sämre än nya, uppgraderade modeller. Nytillverkade värmepumpar förbrukar mindre el, ger effektivare värme och innehåller bland annat ett förbättrat köldmedium. Alla våra värmepumpar har generösa garantitider från tillverkarna.

Fördelar med att byta en gammal luftvattenvärmepump

Det kan vara svårt att veta när och om du tjänar på att byta en befintlig äldre värmepump. Vi hjälper gärna till med rådgivning.

Några fördelar med att köpa en ny värmepump:

  • Minskade utgifter tack vare minskad elförbrukning.
  • Ger effektivare värme i huset.
  • Ny, mer energisnål teknik som är bättre för klimatet.

Vilka är de största fördelarna med att skaffa en luftvattenvärmepump? Här sammanfattar vi det i några punkter:

  • Smidig installation utan borrning/grävning. Kräver ingen ansökan om tillstånd.
  • Värmepumpen täcker hela behovet av värme och varmvatten, årets alla dagar.
  • Den går också att använda för att värma upp vattnet i pooler.
  • En billigare investering än bergvärme.
  • Kostnadsbesparande: driftsäker och energisnål.
  • Producerar värme från förnybar solenergi.

Med en luftvattenvärmepump kan uppvärmningskostnaden halveras, beroende på vilken slags uppvärmning du haft tidigare. Du behöver inte vänta länge innan investeringskostnaden lönar sig i form av minskade kostnader för uppvärmning. Luftvattenvärmepumpen är energisnål men samtidigt kraftfull nog att ge värme och varmvatten i hela huset.

Så fungerar en luftvattenvärmepump

Systemet är uppdelat i två enheter. Den första enheten monteras på utsidan av fastigheten, medan den andra enheten installeras inomhus. Helst ska den sitta nära utomhusdelen. Det gör att värmepumpen blir så energieffektiv som möjligt och ingen effekt går förlorad. En luftvattenvärmepump använder sig av vatten och luft för att göra sitt jobb, precis som namnet antyder. Den utnyttjar värmen i luften utomhus, som förs in i en kompressor och värmer upp vattnet i husets vattenburna system. Enheten ger fullgod värme och varmvatten även under kalla dagar på vintern. Värmepumpen är energibesparande och klimatsmart jämfört med flera andra uppvärmningsmetoder, eftersom den använder ständigt förnybar värme från solen.
Airx luftvattenvärmepump från IVT

Luftvärmepump jämfört med luftvattenvärmepump

En luft/luftvärmepump värmer bara upp inomhusluften, eftersom den inte sitter ihop med fastighetens vattenburna system. Luftvärmepumpen blåser ut värme genom en fläkt på ett ställe i huset, vilket gör att den lämpar sig bäst för små hus och hus med öppen planlösning.

Det är enklare att fördela värmen i huset med en luftvattenvärmepump eftersom denna värmer upp element och/eller golv genom det vattenburna systemet. Som följd ger även luftvattenvärmepumpen varmvatten i kranarna. Båda värmepumparna skapar värme genom att utnyttja solvärmen i utomhusluften.

Anledningar till att skaffa en luftvattenvärmepump

Värmen från solen är ständigt förnybar, vilket gör värmepumpen till en klimatsmart uppvärmningsmetod. Luftvattenvärmepumpar producerar värme från utomhusluften även under vintern och när det är kyligt ute. Installationen av de två enheterna, en inomhus och en utomhus, kräver inte att vi gräver eller borrar i marken.

Luftvattenvärmepump är en investering som med tiden ger bra kostnadsbesparing tack vare minskad elförbrukning och billig driftkostnad. Finns det redan ett vattenburet system i fastigheten blir värmepumpen till en kostnadseffektiv helhetslösning. Den producerar varmvatten och värme som täcker hela hushållets behov, och kräver minimalt med underhåll.

Köp och installation av frånluftsvärme

Det klimatsmarta valet

Luftvattenvärmepump i små hus

En luftvattenvärmepump är ofta en särskilt lönsam investering för mindre hus och fastigheter i den södra halvan av Sverige. Systemet passar bra för hushåll som vill ha en helhetslösning med både värme och vatten, genom ett vattenburet värmesystem, men som inte vill skaffa bergvärmepump.

Billigare köp som konkurrerar med dyrare alternativ

Som vi nämnde tidigare är luftvattenvärme ett alternativ som står sig starkt mot till exempel bergvärme och jordvärme, särskilt i södra delarna av Sverige. Det är en billigare investering som kan konkurrera med bergvärme i energieffektivitet och kostnadsbesparing.
Poolvärme med hjälp av en luft/vattenvärmepump

Poolvärme med hjälp av en värmepump

Har ni en pool i trädgården så kan luftvattenvärmepumpen användas för att värma upp vattnet i denna. Det enda som krävs är vissa tillbehör för att ändra vattentemperaturen och få in värmen i bassängen. Poolvärme gör att poolen kan utnyttjas under många fler dagar under året och garanterar att vattnet håller en jämn, behaglig temperatur, även under gråmulna dagar.

Värm upp huset med solenergi

Luftvattenvärmepumpar utnyttjar alltså solenergin för att förse byggnaden med värme, precis som alla värmepumpar gör på ett eller annat sätt. Eftersom värmen från solen aldrig tar slut är värmepumparna ett klimatsmart val för uppvärmning både i äldre och i nybyggda fastigheter. Förutom att de är energisnåla och ger minimalt med koldioxidutsläpp så är de ett komfortabelt och tryggt sätt att få värme under hela året.

Installationen av luftvattenvärmepump
IVT Airx luft/vattenvärmepump

Så utförs installationen av en luftvattenvärmepump

Om fastigheten har ett befintligt system för vattenburen värme tar det en till två dagar att montera luftvattenvärmepumpen. När allt är på plats kan du börja utnyttja den för uppvärmning med en gång. Monteringen görs av certifierade tekniker med ansvarsförsäkring.

Vi gör ett hembesök före installationen där vi undersöker förutsättningarna för huset, och tillsammans diskuterar vilka behov som ska mötas. Efter att den lämpligaste modellen av värmepump valts ut får ni ett kostnadsförslag och vi kan planera in när jobbet ska utföras.

Kontakta oss för rådgivning och installation av luftvattenvärmepump

Har du frågor eller funderar på att skaffa en ny värmepump? Våra medarbetare hjälper gärna till med rådgivning och planering av besiktning, montering och service av värmepumpar. För din trygghet anlitar vi alltid underleverantörer. Vår personal är naturligtvis certifierad och välutbildad.