Frånluftsvärme

Frånluftsvärme med helhetslösning

Kostnadsfri offert och kalkyl

Beställ offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara med frånluftsvärme.

Frånluftsvärme värmer huset med ventilationen

Med en frånluftsvärmepump tar du vara på den varma luft som ventileras ut i ditt ventilationssystem. Den värmer både luften i huset och tappvatten och är både ekonomisk och miljövänlig. Den gör även att ventilationen fungerar bättre, vilket ger bättre inomhusklimat.

Frånluftsvärme fungerar bäst i mindre hus som redan har ventilationssystem. Bygger du nytt så kan det även vara ett bra val, eftersom du då bestämmer hur ditt hus ska ventileras.

Kombinera frånluftsvärme med berg- eller jordvärme

För att få högsta möjliga effekt och maximal besparing på dina uppvärmningskostnader kan du komplettera en befintlig vatten- och värmeanläggning med frånluftsvärme.

Fördelar med frånluftsvärme

Löser flera behov

Med frånluftsvärme får du både värme och tappvatten.

Ger ett bra inomhusklimat

En frånluftsvärmepump ger effektivare ventilation och därmed ett bättre inomhusklimat.

Miljövänligt

Du tar vara på varmluft som annars bara skulle ha ventilerats ut.

Går att kombinera med andra värmepumpar

Om du kombinerar frånluftsvärmepumpen med berg,- jord, eller sjövärme får du maximal effekt och besparing.

Skaffa frånluftsvärme – så går det till

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt besök för att gemensamt undersöka förutsättningarna för att installera frånluftsvärme i ditt hus. Du får då ett kostnadsförslag.

Installationen tar normalt en dag och går till så att vi styr om de befintliga luftflödena i din ventilationsanläggning till den nya frånluftsvärmepumpen.

När vi är klara med installationen får du en genomgång av funktioner, inställningar och skötselråd. Du får även ett igångkörningsprotokoll.

Inom sex månader efter installationen så tar vi dessutom kontakt med dig för att stämma av att allt fungerar som det ska. Du har då möjlighet att ställa frågor och dessutom få tips och råd om hur du bäst hanterar din nya frånluftsvärmepump.

Alla arbeten utförs av vår personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Vi tar ansvar

För att du som kund ska känna full trygghet när du köper värmepump från oss så tar vi ansvar för hela arbetet. Vi anlitar inga underentreprenörer och tar hand om allt från råd och planering till färdig installation.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Dessutom har IVT värmepumpar marknadens bästa garantier.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.