Bergvärmepumpar

Installation av bergvärme ger energisnål uppvärmning hela året

Bergvärme har blivit ett allt vanligare val i svenska hus. Dess popularitet beror inte minst på den låga uppvärmningskostnad den medför, även under kalla vinterdagar. Funderar du också på att installera bergvärme eller att byta ut din befintliga bergvärmepump?

Vi förklarar här hur borrningen fungerar, vad som är viktigt att komma ihåg och varför bergvärmepumpar är överlägsen de flesta andra uppvärmningsalternativ. Investeringen är relativt hög i jämförelse med andra sorters värmepumpar, men när bergvärmepumpen väl är på plats kommer du med tiden att tjäna på investeringen, tack vare hur energisnålt och effektivt systemet är.

IVT GEO 500 bergvärme

Bergvärmepumpar har lång livstid

Våra olika modeller av värmepumpar och kompressorer omfattas av bra garantitider. Utöver det håller en bergvärmepump länge – vanligtvis i 20 till 30 år när den får regelbundna servicebesök.

Hålet som borras vid installationen kan användas flera gånger. När det slutligen blir det dags att skaffa en ny bergvärmepump för att ersätta den gamla så finns det redan förutsättningar för det och du slipper kostnaden för att borra ett hål.

Bergvärmepumpar från IVT

Djupt ner i marken är berget uppvärmt tack vare solenergi som sparats i naturen. Bergvärmen använder den här solvärmen under årets alla dagar för att producera varmvatten, och värme i rummen när det behövs.

Bergvärmepumpen får åtkomst till bergets värme genom det hål som borras rakt ner i marken och en slang som förs ner. Beroende på storlek på fastigheten och dess behov så varierar djupet på hålet, ofta mellan 100 och 220 meter.

I slangen finns en vätska som tål minusgrader, och i grova drag pumpas vätskan runt och värmer upp tillräckligt med vatten för att förse alla element med värme och huset med varmvatten i alla kranar.

Det finns många fördelar med att installera bergvärmepump, och inte lika många nackdelar. Nackdelarna kan vara att det är en stor investering, men samtidigt är det en investering som betalar sig med åren tack vare driftsäkerhet och energisparande.

Här är några fördelar med bergvärmepumpar:

  • Ger energisnål värme som räcker till hela husets behov, året runt.
  • Det höjer fastighetsvärdet vid eventuell försäljning i framtiden.
  • Håller länge och kräver lite service.
  • Bra för miljön tack vare att solenergi används.
  • Du får komfort och bekvämlighet eftersom systemet sköter sig självt.

Bergvärmepumparna som idag finns på marknaden är både effektivare och energisnålare än modeller som har några år på nacken. Därför kan det löna sig att investera i en ny pump.

Är du osäker på hur effektivt din gamla pump fungerar kan du kontakta oss för rådgivning. Trots att en äldre bergvärmepump verkar fungera bra kan den ge dig onödigt dyra elräkningar och vara allmänt mindre effektiv än de nya modellerna.

För att vi ska kunna borra ett hål för bergvärme behövs först tillstånd från kommunen. Det är fastighetsägaren som skickar in en ansökan som sedan ska godkännas.

I ansökan fyller man bland annat i vilket företag som anlitas för att göra installationen, vilken modell bergvärmepumpen har, var någonstans hålet ska borras och andra uppgifter om fastigheten. Vi kan hjälpa dig med ansökan.

En investering i bergvärme lönar sig

Bergvärmepumpen behöver ett djupt hål i trädgården för att ta upp värme från marken djupt under, men detta hål är bara cirka 1,5 decimeter i diameter. Det krävs därför ingen stor tomt. Dessutom har bergvärme lång livstid, och är driftsäkert utan behov av underhåll från husägaren. En fastighet med bergvärme installerad har högre försäljningsvärde. Systemet är energisnålt och effektivt om man jämför med de flesta andra alternativen, till exempel vedpanna, fjärrvärme, eller någon annan äldre värmepump. Startkostnaden för att få igång sin bergvärme, med borrning och montering, är högre än andra värmepumpar. Men tack vare hur energisnålt bergvärmepumpen arbetar får man med tiden tillbaka den investeringen i sparad elförbrukning och komfort. Generellt sett är bergvärme det smartaste uppvärmningsalternativet på lång sikt för många hus och villor.
IVT GEO 500 bervärmepump med installation

Spara pengar under vintern med en bergvärmepump

När det gäller många andra uppvärmningssätt, som vedpanna, elvärme och luftvärmepumpar, så ökar kostnaden för uppvärmning under vintern. Ju kallare det är utomhus, desto högre blir driftkostnaden. Så är dock inte fallet med bergvärme!

Oavsett hur kallt det blir under vintern håller systemet samma låga energiförbrukning. Detta tack vare att värmen hämtas djupt under marken, dit frosten aldrig når. Bergvärmepumpar fortsätter att leverera trygg värme i hela fastigheten året runt och behöver inget komplement. Under vintern sparar du som mest pengar med bergvärme.

En investering i bergvärme lönar sig

Kostnaden för köp och installation av bergvärmepump är högre än andra värmepumpar. Trots detta är bergvärmepumpar, i jämförelse med andra värmepumpar, det smartaste valet när det gäller både ekonomi och komfort i längden. Efter att investeringen är gjord kan du luta dig tillbaka och låta värmepumpen göra sitt jobb.

Med åren betalar sig investeringen tack vare hur energisnål pumpen är. Värdet ökar samtidigt på fastigheten. Om ditt hus idag värms upp med centralvärme, eller vattenburen värme, kan du tjäna på att installera bergvärme som förmodligen sparar mest pengar och arbete på lång sikt. Bergvärmepumpen producerar värme mer effektivt än vad vedpannor, pellets och fjärrvärme kan göra. För den som byter från elvärme till bergvärme kan energiförbrukningen minska med 80 procent.

Bergvärmepumpar från IVT

Det klimatsmarta valet

Hur påverkas trädgården av bergvärme?

Det behövs inte en stor trädgård eller tomt för att skaffa bergvärme. Hålet är endast cirka 1,5 decimeter i diameter och göms under gräsmattan. Med andra ord behöver man inte oroa sig för att trädgården ska påverkas negativt.

Billigare elräkning och klimatsmart med bergvärme

Eftersom solvärmen som lagras i marken är förnybar så sparar bergvärme på naturens tillgångar. Det är ett klimatsmart alternativ, som förutom att vara ett gynnsamt val för miljön också sparar dig pengar. Uppvärmningskostnaden med en bergvärmepump är bara en av kostnaden för elvärme.
Värmepumpar från IVT

Så installerar vi bergvärme hos dig

Alla hushåll har olika behov och förutsättningar. För att skräddarsy rätt lösning till ert hus gör vi ett hembesök där vi besiktar huset innan installationen görs. Du får hjälp med att välja den bergvärmepump som passar bäst samt ett prisförslag för hela köpet och installationen.

Vi brukar avsätta en dag för borrning, där ett hål på runt 100–220 meter djup borras på tomten. Sedan behövs en eller två dagar för att montera bergvärmepumpen och slutföra hela installeringen. Då kan du direkt börja att använda bergvärmen.

Boka servicebesök för att säkra livslängden på bergvärmepumpen

För att bergvärmepumpar ska hålla så länge som möjligt bör de regelbundet ses över av en professionell tekniker. Vi hjälper dig naturligtvis med detta.

Du kan boka servicebesök efter installationen, eller teckna ett serviceavtal vid köpet. Utöver dessa servicebesök kräver bergvärmepumpen knappt något underhåll alls.

IVT GEO 500

Kontakta oss för rådgivning eller installation av bergvärmepump

Välkommen att höra av dig till oss för att få svar på dina frågor om bergvärmepumpar. Vi har ansvarsförsäkring på alla jobb som vi gör. Våra medarbetare är välutbildade och har rätt expertis som krävs för att ge dig som kund bästa resultat.

Vi anlitar underleverantörer för installation och service för din trygghets skull.