Service av IVT Värmepumpar

Vid service och utbyte av din värmepump

Din värmepump är en investering vilken kan ge dig många år av en energisnål, effektiv och inte minst miljövänlig värmekälla. Men för att din värmepump ska fungera optimalt behöver den genomgå regelbunden en professionell service.

Vi rekommenderar att du bokar service vartannat år oavsett om du äger en bergvärmepump, luftvärmepump, luftvattenvärmepump, frånluftsvärmepump eller annan typ av värmepump.

Vilken värmepump passar dig bäst?
Boka regelbunden service för luftvärmepumpar

Samtliga typer av värmepumpar värnar om miljön

Tack vare att en värmepump kan omvandla förnyelsebar solenergi till värme på ett väldigt energieffektivt sätt besparas miljöns resurser samtidigt du sparar pengar. Detta inkluderar alla värmepumpar, oberoende om de använder sig av luftvattenvärme, luftvärme, frånluftsvärme eller bergvärme.

För att värmepumpar ska vara fortsatt miljövänliga behövs service vilken ser till att din pump återfår en del av effektiviteten vilket ger dig fler år med samma pump. Då en service inte längre är tillräckligt behöver du byta ut din gamla värmepump mot en ny.

Med hållbara material samt regelbunden service kan värmepumpar ha en lång livstid. Vanligen kan du räkna med 10 till 20 år på följande typer av värmepumpar:

En bergvärmepump har en beräknad livslängd på 20 till 25 år. Gällande garanti samt eventuell försäkring beror på tillverkaren vilket kan variera. Men oftast är garantierna generösa..

Vi följer en rutin med grundliga moment då vi genomför en service. I vanliga fall ser ett besök ut så här:

 • Vi monterar isär din värmepump.
 • Alla delar sprayas med ett speciellt medel för att lösa upp damm och partiklar.
 • Med ångtvätt får vi rent även längst in i värmepumpen.
 • Vi mäter trycket liksom elförbrukningen.
 • Kontrollerar dräneringsfunktion i inomhusdelen.
 • Funktionstest liksom kontroll av kondensorn i värmepumpen.
 • Du får möjlighet till personlig rådgivning och ställa frågor.
 • Slutligen skriver vi under ditt serviceprotokoll.

Vid vissa tillfällen kan en nyinstallation vara lönande i längden trots att din gamla pump inte gått sönder än. Främst på grund av den nya, smarta tekniken vilken har gjort värmepumparna mer energisnåla samtidigt som de jobbar mer effektivt. Ett exempel av de nya lösningarna är ett förbättrat köldmedium.

Fler fördelar med en ny värmepump

Utöver ovannämnda ger en ny värmepump dig ännu fler fördelar.

 • Mer energisnål.
 • Effektivare process.
 • Miljövänligare.
 • Möjlighet att få en inverterstyrd kompressor.
 • Sparar pengar i det långa loppet.

När den ultimata tidpunkten för ett utbyte av din värmepump inträffar är inte helt enkelt att säga. Missljud är en tydlig indikator på att din värmepump har en försämrad funktion. Missljud uppstår vanligen då brister uppstår i kompressorn vilket är både dyrt och svårt att byta ut.

Då du märker av missljud eller andra tecken på bristande funktion är det hög tid för en ny värmepump. Kontakta oss om du vill ha råd kring din värmepump, vi hjälper dig gärna.

Vad regelbunden service innebär för din värmepump

Om du tecknar serviceavtal alternativt bokar service vartannat år kommer du ligga steget före i flera avseenden. Vi hjälper dig att i tidigt skede upptäcka fel på värmepumpen. Med snabba åtgärder hinner inte problemet växa sig större och därmed dyrare. Vidare får du en noggrann rengöring av hela värmepumpen vilket maximerar dina chanser att inte behöva byta ut pumpen tidigare än tänkt. Med regelbunden service förebygger du eventuella problem ovanpå att livslängden på din värmepump ökar.
Boka service av värmepumpar

Även gasläckor kontrolleras vid en service

Trots att läcka med gas är ovanligt kan bland annat skador på utomhusdelen få gasläcka som följd. Då gasen varken syns eller luktar är service oerhört viktigt. Sedan arbetar vi med särskild utrustning vilken är specifikt framtagen för att utföra samtliga moment en service kräver.

Service på bergvärme-/luftvärmepump - hur ofta?

Du som äger någon typ av värmepump; bergvärme, frånluftsvärme, luftvärme, luftvattenvärme är i behov av service lika ofta. Rekommendationer på service enligt tillverkare skiljer sig en del men brukar ligga på ca vartannat år eller inom intervallet 18-36 månader mellanrum på alla typer av värmepumpar.

Eftersom samtliga värmepumpar ständigt arbetar kan slitage eller andra brister uppstå när du har allt för lång tid mellan varje servicebesök. Med service vartannat år kan du känna dig säker på att din värmepump fungerar felfritt så länge som möjligt.

Melmek utför service och utbyta av värmepumpar
Airx luftvattenvärmepump från IVT

Utöver service på din värmepump

Inte bara professionella servicebesök ger din värmepump en längre livstid. Du kan själva optimera livslängden genom att rensa filtret varje månad. Då ger du din värmepump bättre förutsättningar att få en fri luftströmning.

Med en god luftströmning kan pumpen arbeta effektivare vilket följs av en mer energisnål pump där du får ut det mesta av din värmepump.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig

Vi kan hjälpa dig med allt från prisförslag till teckning av serviceavtal för alla typer av värmepumpar.

Välkommen!