Service av IVT Värmepumpar

Service av värmepumpar

Boka service

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för att boka ett servicebesök.

Årlig service gör din värmepump ännu bättre

Värmepumpar från IVT är mycket driftsäkra och avbrott är väldigt sällsynta. Men du kan känna dig ännu tryggare med din värmepump om den får regelbunden service! Då försäkrar du dig om att du får skön värme under många år framöver.

Vi upptäcker felen innan du drabbas

Om du verkligen vill försäkra dig om att din värmepump fungerar optimalt, då kan vi löpande kontrollera hur den mår. Direkt om något inte fungerar som det ska så får vi reda på det. Och om något problem uppstår så kan vi ofta åtgärda det innan din värmepump slutar fungera. Till och med innan du märker något.

Fördelar med årlig service

En årlig service försäkrar dig om skön värme

En regelbunden service är den bästa försäkringen för att din värmepump ska ge dig skön värme, år efter år.

Servicen blir av

Du slipper komma ihåg att boka service. I god tid innan servicetillfället tar vi kontakt med dig för att komma överens om tid.

Fasta priser

Efter genomförd service får du fast pris på eventuella reparationer.

Viktigt att veta om service av värmepumpar

Företag som utför service och installerar värmepumpar måste enligt lag vara certifierade. En felaktigt utförd service eller installation kan medföra att energibesparingen inte blir så stor som du förväntat dig. Livslängden för din värmepumpanläggning kan dessutom förkortas.

All vår service utförs av egen personal som är välutbildade och certifierade. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Melmek tar ansvar

För att du som kund ska känna full trygghet när du tecknar serviceavtal så tar vi ansvar för hela arbetet. Vi anlitar inga underentreprenörer och tar hand om alla steg i servicen av din värmepump.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.