Miljö och kvalité

Miljö och kvalitet på Morkarlby Elektromekaniska AB

Kostnadsfri offert och kalkyl

Hitta rätt värmepump för dina behov och få en offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara.

Du är en miljövän!

Att du har valt, eller funderar på att välja, en värmepump för uppvärmningen av ditt hus och tappvatten visar att du tänker på miljön. För det är faktiskt en av de största insatserna för miljön man kan göra som privatperson.

Anledningen är att en värmepump nyttjar den solenergi som finns lagrad i marken, vattnet eller luften omkring oss. Den energin är såväl befintlig som helt förnybar. Endast en mindre mängd el förbrukas för att driva själva pumpen.

Att du tänker på miljön är givetvis bra, men vi vill också dra vårt strå till stacken. Därför strävar vi hela tiden efter att vårt arbete ska utföras så miljövänligt och hållbart som möjligt.

I rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet

För oss är det en självklarhet att leverera det vi lovat i rätt tid och till rätt pris. Och minst lika viktigt är att alla steg i vårt arbete genomförs med hög kvalitet. Därför ser vi till att all personal är välutbildad och certifierad för sina arbetsuppgifter. Självklart har vi ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Våra certifieringar

  • SVEP-certifikat (Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen)
  • OVK-certifikat (Obligatorisk ventilationskontroll)
  • Swedac-ackreditering för trycksättning med gas
  • VVS-certifikat
  • Elbehörighet

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Vi tänker kretslopp

Vår verksamhet prövas ständigt utifrån ett kretsloppstänk och hur viktigt det är att vi hushåller med våra gemensamma resurser.

Vi uppfyller lagkrav

Vi ser till att med god marginal uppfylla de krav som finns i lagar och förordningar.

Vi främjar hälsa

Hälsa, trygghet och säkerhet på arbetsplatsen är hörnstenar i vår verksamhet.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.