Elbilsladdning med laddbox

När du vill ha det bästa av funktion, säkerhet och kontroll är det GARO laddbox med DC-övervakning du söker. Med den här laddboxen hemma har du har en säker och smart laddning av elbilen på hemmaplan. Genom en app och ditt nätverk hemma kan du styra laddboxen via telefon och datorn.

Varför välja GARO laddbox?

Med vår laddbox får du en klimatsmart helhetslösning, vi tillhandahåller en laddbox och allt som behövs i form av utrustning till den och dessutom ingår installation av en av våra specialister.

Laddboxar från Garo
Garo elbilsladdning

Med en laddbox från GARO får du säker och smart laddning

När GARO utvecklade sin laddbox var det för att kunna erbjuda sina kunder en effektiv, säker och enkel laddning i hemmet. Med det smarta masterkortet som är inbyggt kopplar laddboxen upp sig mot det nätverk som finns i bostaden och för att undvika överbelastning av huvudsäkringen i huset har den dynamisk lastbalansering.

Det går även att låsa boxen med en RFID-tag för att hindra obehöriga att ladda sin bil. Laddboxen är också försedd med DC-övervakning, vilket elinstallationsreglerna kräver, vilket är som en smart variant av jordfelsbrytare typ B. Energimätaren som är inbyggd i GARO laddbox fyller kraven för att få bidrag av Naturvårdsverket.

Vad menas med dynamisk lastbalansering?

Laddboxen är smart genom att den styr hur mycket el den använder utifrån förbrukningen av el som övriga huset använder. Laddboxen begränsar sedan laddningen till hur mycket huvudsäkringen klarar av att belastas.

På så sätt laddas bilen så snabbt som säkringen klarar av utan att det krävs att du byter upp elnätsabonnemanget till ett som är dyrare.

Melmek installarer din Garo laddbox

Vi är specialister för klimatsmarta lösningar i hemmet

Elbilsladdning med laddbox från Garo

Skydda huvudsäkringen genom lastbalansering

Med GARO laddbox kommer en energimätare som i realtid läser av förbrukningen. Med de gränsvärden som är inprogrammerade i förväg har man säkrat upp så din huvudsäkring klarar den belastning som det innebär att ladda bilen utan att säkra upp fastigheten.

På så vis sparar du de pengar som det innebär att uppgradera huvudsäkringen vilket innebär ett dyrare årsabonnemang. Genom att låta den ström som används till att ladda bilen variera från 6A till 32A laddas bilen så snabbt det går utan att överbelasta huvudsäkringen.

Undvik att ladda med vanligt uttag

För att minska risken för brand genom varmgång i ledningarna rekommenderar Elsäkerhetsverket att man inte ska ladda bilen via ett vanligt eluttag regelbundet. Det kallas för Schukoladdning och ska endast användas om det inte finns tillgång till en laddbox, det ska ske under övervakning och du ska begränsa laddströmmen till 8–10 Ampere. Detta kan vara aktuellt i sommarstugan eller om man är på besök någonstans.

Elbilsladdning med laddbox
Köp laddbox från Garo

Ladda el-säkert

För att laddningen av elbilen i hemmet ska vara säker behövs ett Typ2-uttag i laddboxen för att under en lång tid klara den höga belastningen som det innebär. Man bör alltså undvika att ladda bilen regelbundet i de uttag som används till motorvärmare och andra vanliga vägguttag.

Ofta är den laddkabel med inbyggd kontrollbox som kommer med när man köper en elbil inte avsedda för permanent användning utan bara temporär laddning när man inte har tillgång till sin laddbox. Den klarar sällan den höga belastning som laddning under längre tid innebär.

Den jordfelsbrytare som belastas av laddningen av elbilen måste vara av typ A och med en DC-detektor eller en jordfelsbrytare av typen B. I GARO laddbox är detta integrerat.

Snygg och smart design som tål att installeras både inomhus som utomhus

Laddningstid

Beroende på hur bra kapacitet bilen har att ta emot laddning finns det fyra stycken modeller av GARO laddbox som kan ladda motsvarande 2,4,6 och 11 mil/ h. Bilens batteristorlek och laddningskapacitet för laddning styr hur lång tid det tar att ladda batteriet, men oftast handlar det om minst 2mil/ h. Elhybrider är ofta lite långsammare än rena elbilar som går fortare än så.

Laddboxar från Garo