IVT Center Mora

Ditt kunskapscenter för värmepumpar, energi och miljö i Mora

Vi är ett IVT Center, vilket innebär att du kan vända dig till oss med alla frågor som rör uppvärmningen av ditt hus. Vi är utbildade och certifierade av IVT enligt mycket höga krav.

Vi säljer och installerar IVT:s värmepumpar, som idag finns i allt från småhus till stora kommersiella fastigheter. IVT har också Sveriges enda Svanenmärkta värmepump, vi besöker tex Orsa, Rättvik & Älvdalen.

Vi utgår från Mora och installerar i området kring Siljan och norra om Mora.

Besök eller kontakta oss på valfritt sätt om du vill veta mer om värmepumpar!

Morkarlby Elektromekaniska AB
IVT Center Mora
Selbäcksvägen 1
792 37 Mora
Telefon: 0250-156 85

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.