Bergenergi i större fastigheter

Bergenergi kan sänka fastighetens energikostnad med upp till 85 %

Uppvärmning och kylning står för den absolut största delen av energikostnaden för flerfamiljshus och kommersiella fastigheter. Det gör att det är ett mycket intressant område för att hitta besparingar.

Den lösning som oftast minskar kostnaderna mest är bergvärme, som nyttjar solenergin som finns lagrad i berget under oss. Med bergenergi kan så mycket som 85 procent av energibehovet för uppvärmning hämtas från marken under oss. Och även kylan som behövs i fastigheten hämtas från berget. Bergenergi minskar dessutom miljöpåverkan och värdet på fastigheten ökar.

Tekniken bakom en bergenergianläggning

Det är inte bara en, utan flera tekniker i kombination som tillsammans gör att du kan nyttja bergenergi för din fastighet. Allt från borrteknik, till hur kollektorer och värmepumpar är konstruerade samt inte minst datorstödd styrning och övervakning. Hur effektiv en bergenergianläggning är beror på hur väl alla komponenter kombineras och dimensioneras. Framförallt har styrning och övervakning stor betydelse.

Hög driftsäkerhet och lång livslängd

Dagens bergenergianläggningar har mycket hög driftsäkerhet och en livslängd på mellan 20 år för värmepumparna och över 50 år för borrhålen.

Vi tar ansvar

När ett bergenergiprojekt inte ger det förväntade resultatet beror det ofta på att flera parter varit involverade och att ingen tagit ansvar för vare sig kvalitet eller effektivitet för hela projektet.

Vi är en del av Enwell som är landets största grupp av bergenergibolag. Det innebär att vi kan hantera stora projekt utan att involvera underleverantörer eller mellanhänder. Genom att ha full kontroll på alla delar i projektet kan vi garantera att du får den kvalitet och effektivitet du kan förvänta dig av en bergenergianläggning.

Bergvärme i fastigheter