En viktig del vid installationer av värmepumpar är el- och VVS-arbeten. För att kunna genomföra din installation så smidigt och snabbt som möjligt har vi därför både el-behörighet och certifierade VVS-montörer anställda. Det gör att vi kan ta helt ansvar för arbetet eftersom vi slipper anlita externa leverantörer.

Att vi har både el och VVS i företaget innebär också att vi kan utföra alla typer av arbeten som kräver dessa kompetenser och behörigheter. Det kan vara både små och stora projekt, exempelvis nybyggnationer eller mindre renoveringar.