Kostnadsfri offert

Fyll i dina uppgifter så får du en kostnadsfri offert för din brunn.

BESTÄLL OFFERT

Brunnsborrning

Dricksvatten är vårt vanligaste och viktigaste livsmedel, så därför är det viktigt att det blir rätt från början när du ska borra en vattenbrunn. Vattnet som ska användas får inte vara förorenat, samtidigt som borrningen måste göras så kostnadseffektivt som möjligt.

Ett av våra huvudområden är vatten- och energiborrning och vi har sedan starten borrat ett stort antal brunnar i Dalarna och Hälsingland, som är vårt huvudsakliga arbetsområde.

De brunnar vi borrar är typgodkända och håller högsta kvalitet enligt de normer och certifieringar som förekommer på marknaden. Vi har också utrustning för alla förekommande dimensioner och borrdjup.

Varför ska vi borra din brunn?

Erfarenhet och kunskap

Morkarlby Elmek startades början av 90-talet och vi har genom åren byggt upp en gedigen kompetens och erfarenhet om allt som har med vatten, värme och borrning att göra.

Vi tar fullt ansvar

Vi tar hand om allt från råd och planering till borrning och installation när du köper brunnsborrning från oss.

Certifierad personal och typgodkända brunnar

Samtliga borrare och arbetsledare är personcertifierade C-borrare. De brunnar vi installerar är typgodkända av Geotec.

Våra garantier ger dig extra trygghet

Att borra en vattenbrunn är en stor investering och för att du ska känna dig trygg ger vi dig både kostnads- och flödesgaranti.

Kostnadsgarantin innebär att kostnaden för borrningen aldrig kan överstiga det överenskomna maxpriset i offerten.

När arbetet inleds anger vi en garanterad vattenmängden i din brunn. Om vattenmängden understiger garantivolymen, så gäller vår flödesgaranti. Vi åtgärdar felet eller betalar tillbaka kostnaden. Flödesgarantin gäller i två år efter avslutat arbete.

Brunnsborrning – så går det till

Vi inleder oftast med ett kostnadsfritt besök för att besikta marken och bedöma var brunnen bör placeras. Det är dock inte alltid nödvändigt med ett besök eftersom vi har tillgång till mycket detaljerade fakta om mark- och grundvattenförhållanden.

Efter borrningen installerar vi pumpen. Med hänsyn till djupet på brunnen samt tillrinning av vatten installerar vi den pump som bäst passar förutsättningarna.

Installationen görs av vår personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Vi tar ansvar

För att du som kund ska känna full trygghet när du köper brunnsborrning från oss så tar vi ansvar för hela arbetet. Vi anlitar inga underentreprenörer och tar hand om allt från råd, planering och borrning till färdig installation.

Kostnadsfri offert

Fyll i dina uppgifter så får du en kostnadsfri offert för din brunn.

BESTÄLL OFFERT

Kontakt

Kontakta mig för mer information om brunnsborrning:

Torbjörn Olsson
IVT Center Mora
Alf Wahlgren
IVT Center Falun

 

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Dessutom har IVT värmepumpar marknadens bästa garantier.